Mecenasi Sportu


Powołanie do życia drużyny koszykówki nie mogłoby się obyć bez pomocy sponsorów, dzięki którym Sochaczew może zaistnieć na koszykarskiej mapie Polski.

Podziękowania również dla osób, które nas wspierały finansowo i organizacyjnie:
- Stowarzyszeniu e-Sochaczew.pl w osobie Pani Kariny Kryś oraz całego zarządu,
- Dyrektorowi ZSR CKU Panu Dariuszowi Miłkowskiemu,
- Wicestaroście Sochaczewskiemu Piotrowi Osieckiemu,
- Panu Rafałowi Urbańskiemu - restauracja „Złoty UL” w Kątach,
- Panu Sławomirowi Walczakowi - Specjalistyczna Praktyka Lekarska Medycyna Pracy,
- Pani Izie Pruszyńskiej, dyrekcji i pracownikom MOSiR,
- Panu Władysławowi „Gudonisowi” Komendarkowi,
- redakcjom Ziemi Sochaczewskiej, Expressu Sochaczewskiego, Echa Powiatu, radia FAMA
oraz wszystkim, którzy wspierali w różny sposób naszą drużynę. DZIĘKUJEMY!!!